Featured Posts

  • Prev
  • Next

Renten forblir uendret

Posted on : 12-05-2016 | By : admin | In : Uncategorized

0

Norges Bank presenterte i dag sin beslutning angående rentenivået på styringsrenten i Norge, og som ventet fra de aller fleste hold ble den holdt uendret. Selv om de fleste forventet dette så er det flere som reagerer på at banken ikke kuttet rentene med ytterligere 0,25 prosentpoeng, og blant dem finner vi sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika.

Han mener rett og slett at sentralbanken skulle ha kuttet rentene og har følgende kommentarer å komme med angående beslutningen.

– Det er fare for at Norges Bank driver det så langt at de ene og alene kjører Norge inn i resesjon. Det er ingen bombe. Men da blir det en sterk krone, da. Det er allerede storm i valutamarkedet. Norges Bank mangler fokus rundt hva de kan gjøre noe med, og hva de ikke kan gjøre noe med. Deres viktigste bidrag er å holde kronen på et fornuftig og konjunkturtilpasset nivå. Men det vi nå får, er en veldig sterk krone. Det er veldig synd. Ser du i forhold til andre land som senker sine renter, er Norge nå litt eplekjekke. Stortinget gjør sitt, men Norges Bank gjør det ikke. Jeg vet at det er andre hensyn å ta, men du må holde fokus på valuta nå.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har følgende kommentar å komme med:

– Jeg er helt uenig situasjonsbeskrivelsen og det bildet som tegnes. Fra desember 2014 og frem til nå har vi kuttet renten markant, fra 1,5 til dagens nivå. Og i det siste vi har signalisert er at renten skal videre ned dersom det bildet vi tegnet i mars skulle slå igjennom. Hovedforklaringen på kronekursbevegelsene over tid er at den har variert veldig nært sammen med oljeprisutviklingen. Det er nok også hovedårsaken til at kronekursen har tatt seg en del opp, i forhold til vår mars-rapport.

Men fortsatt er rentene lave og det betyr at nordmenn fortsatt kan låne til en billig penge, og det vil etter all sannsynlighet føre til at boligprisene stiger enda mer.