Livsfarlig å få lønn!

Svenske forskere finner ut mye rart, men at det skulle vise seg at faren for å dø er høyere den dagen du mottar lønnen din hadde vi virkelig ikke sett komme!

Forskningen forteller altså at både unge og lavtlønnede har større muligheter for å dø den dagen lønnen kommer på kontoen sin, og man kan derfor si rett ut at det å få lønn i Sverige tydeligvis er livsfarlig!

farlig lønningsdag

Det er Sveriges arbeidsmarkeds- og utdanningspolitiske institutt som kom frem til dette overraskende resultatet da de i en undersøkelse så nærmere på offentlige ansatte i perioden fra 1995 til 2000.

Faktisk var tallene så konkrete at de viste en økning på hele 23% på lønningsdagen til offentlige ansatte i landet, og dette er en økning som innebærer 96 dødsfall pr. år, og det var hjerteproblemer og slag som var de aller vanligste årsakene til døden. Nærmere bestemt viste tallene at hjerteproblemer økte med markante 67% på dagen da de fikk utbetalt lønning, og årsaken til at det blir slik har de tolket dithen at aktiviteten øker på generell basis den dagen lønnen betales ut. Antallet dødsfall relatert til alkohol den samme dagen kan man ikke se, og det er heller ingen forskjeller om lønnen blir utbetalt på en tirsdag eller en fredag.

Forskerne fant heller ingen forskjell mellom kjønnene når det gjaldt disse problemene, og man fant også ut av risikoen for å dø på lønningsdagen økte for absolutt alle aldersgrupper. Risikoen for å omkomme var imidlertid størst for offentlige arbeidstakere i aldersgruppen 18 til 35 år.

Har man lav inntekt er risikoen betydelig høyere for å dø på lønningsdagen enn andre dager, mens sjansen for å dø er veldig liten hvis man hadde en inntekt som kan regnes som høy. Forklaringen på akkurat dette kan være at unge mennesker med lav inntekt ikke har noen sparekonto og at dagen lønningen utbetales derfor innebærer en økning i forbruksaktiviteten.

Så hvilken konklusjon kan vi dra av dette? Det er ikke godt å si, men det gjelder kanskje å være litt forsiktig på lønningsdagen med hva man foretar seg, og da spesielt hvis man er ung og har lav inntekt. Utover dette kan vi kanskje også anbefale at man oppretter en sparekonto slik at man unngår denne tydelige uheldige økningen i forbruksaktiviteten som lønningsdagen medfører.