Lave renter i lang tid fremover

Som ventet ble ikke styringsrenten fra Norges Bank rør i går, og det betyr at den fortsatt ligger på lave 1,5%,

For de som ikke er sikker på hva styringsrente er, så kan vi for enkelthets skyld forklare at det er den renten som bankene i Norge får når de låner penger hos Norges Bank. Lavere styringsrente vil dermed bety lavere lånerenter for oss bankkunder.

Uendret

Det ble altså som ventet ikke gjort noen endringer da Norges Bank offentliggjorde sin beslutning i går, og det var da også bred enighet blant økonomiene at det sannsynligvis ikke ville bli gjort noe denne gangen. Imidlertid er det flere faktorer som tyder på at vi vil holde oss å på dette nivået i lang tid fremover, og kanskje til og med at vi må enda lavere – kanskje så langt ned som 0,75% på styringsrenten.

Dette er det flere eksperter som tror rett og slett fordi vi i Norge nå får et kraftig inntektsfall som en følge av lave oljepriser. Å holde rentene lave vil dermed være et middel for å stimulere økononomien og for å få folk til å holde pengeflyten i gang.

Hovedproblemet med en rente som reduseres ytterligere i forhold til det nivået vi har i dag er naturligvis at det blir en overhengende fare for en fortsatt vekst i boligprisene i Norge. Renten er selvsagt en av hovedkatalysatorene for vekst i boligprisene og for førstegangsetablere vil det bli vanskeligere å komme seg inn på markedet.

Med lavere rente ligger det an til at den gjengse boligkjøper vil bli fristet til å ta større lån enn det man kan klare å betjene med et eventuelt hopp oppover i rentenivået, så det vil bli spennende å se hva som vil skje i de kommende årene. Eksperter og økonomer spår at renten vil begynne å falle i løpet av 2015, men mye vil avhenge av hva som skjer med nivået på oljeprisene.

Når det er sagt er det ikke bare oljeprisen som er avgjørende her: også elementer som stagnasjon i internasjonal økonomi har innvirkning på vårt rentenivå ettersom Norge på ingen måte lever i en isolert boble, og det er mange som mener at vi må ned på et nivå på rentene som er nærmere våre naboland, og de ligger altså godt nedpå 0-tallet.