Gunstig med refinansiering

Det snakkes i det vide og det brede om refinansiering, og skal man gjennomføre et slikt økonomisk grep er man nødt til å ha kunnskap om hva det dreier seg om.

Vi har vært inne på det på forsiden vår, og Norge er i dag i en spesiell finansiell situasjon hvor vi har svært lave renter, høye boliglån og mye penger mellom hendene. Spørsmålet er derfor – hva gjør man med de midlene man har tilgjengelig? I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan refinansiering kan være et meget gunstig økonomisk grep å gjøre.

Lav rente gir store muligheter

Som sagt har vi lave renter i Norge pr. august 2014 og slik har situasjonen vært i flere år. Dette igjen har sørget for et brennhet boligmarked hvor prisene på boliger og leiligheter har skutt i været – og nordmenn er betalingsvillige som aldri før. Det er her vi skal komme inn på det økonomiske gunstige trikset som refinansiering av gjeld faktisk her, og dette skal vi forklare for deg nå.

refinansiering av boliglån

Den lave renten gir oss store muligheter til å skaffe oss en økonomisk fordel. Det er naturligvis fristende å ikke røre lånet i slike perioder for på den måten å få en romsligere økonomi, men hvis man er smart tar man de riktige grepene i de gode tidene – på denne måten kan man sikre seg handlingsrom når tidene blir tøffere, noe de utvilsomt vil bli.

Som sagt har boliglånene gått i været de siste årene og det innebærer naturligvis at vi har fått høye boliglån på hendene våre, og mange vil nok oppleve vanskelige økonomiske tider når rentene skrus opp, og på sikt kan det være snakk om 4-5%. Dette vil merkes i husholdningene, men hvis du er føre var nå kan du unngå hele eller deler av denne smellen som vil komme.

Betal ned gjelden til et ‘behagelig’ nivå

Når du har penger til overs, slik som mange har nå, så er det mye bedre å skyte disse ekstrapengene inn i huslånet fremfor å sette dem på en sparekonto – og i hvert fall bedre enn å la dem gå til økt forbruk! Det du skal gjøre er å ringe banken og be dem øke trekket på huslånet ditt slik at du ligger på et nivå som er på 4-5% hvis du har muligheten til det. Deretter skal du bare la ting rulle og gå og kanskje også sette inn øvrige ekstrapenger du kommer over, som f.eks. skattepenger, bonuser etc. i huslånet ditt.

Målet er å komme ned på et gjeldsnivå som innebærer 60-65% av det du opprinnelig hadde i lån, for da kan du gjennomføre en refinansiering. Gå til banken igjen når dette er gjennomført og be om et møte med din kundebehandler. Du har nå opparbeidet deg en solid egenkapital ettersom 35-40% av huset er nedbetalt. I løpet av den tiden dette tar vil også en prisstigning i boligmarkedet samt eventuelle oppussinger har sørger for at boligen din sannsynligvis er mer verdt i dag enn den var da du kjøpte det. Få derfor en megler til å ta en ny verdivurdering av huset ditt og ta med deg papirene i banken.

Den samlede egenkapitalen du nå har vil være et svært godt forhandlingskort for å gjennomføre en refinansiering og dermed skaffe deg en romsligere økonomi. Husk at du ved en refinansiering tar opp et nytt lån og betaler ned det gamle, slik at du sikrer deg bedre betingelser. Du vil nå få en lavere rente enn det du hadde opprinnelig, men vi anbefaler deg å fortsette å betale ned på det nivået som det forrige lånet ditt lå på. Du kvitter deg raskere med lånet, og kan nå begynne å konsentrere deg om langstiktig sparing i f.eks. kombinasjonsfond eller bank.