Gjelden vår vokser

Blogginnlegg sponset av StkFinans


Nordmenn strekker strikken stadig lenger når det kommer til mengden gjeld vi belaster økonomien vår på og det er mange eksperter som er bekymret over det kokende boligmarkedet.

I dag legges boligtallene for mai frem og det er knyttet stor spenning til disse tallene. Årsaken til dette er at boligprisene normalt sett stopper opp denne måneden, og det er mange som undrer seg på om det banes en ny kurs denne gangen. Og hva vil tallene ha å si for den videre finanspolitikken til Siv Jensen?

Finansdepartementet jobber ivrig med å vurdere tiltak som skal bremse veksten i boligprisene, og disse tiltakene er basert på de foreslåtte inntrammede lånekravene fra Finanstilsynet. Uansett vil nok departementet kikke ekstra nøye på tallene som presenteres i dag.

Låneiveren i Norge er stor i dag og tilbudene er omfattende (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.) fra de mange aktørene som finnes på markedet. Det er derfor foreslått fra Finanstilsynet at bankene i langt mindre grad skal få muligheten til å utøve skjønn når det kommer til det å dele ut lån til sine kunder, men det er ikke alle som er enige i disse tiltakene.

Prisbykset har de siste månedene vært solide, men den kan ikke betegnes som unormal. Det er som vanlig: den heftigste veksten i boligprisene kommer i løpet av de første månedene i året, for deretter å avta på våren og forsommeren. Mai-tallene blir derfor veldig spennende å følge med på!

Eksperter fra Eiendom Norge forteller at det er i mai vi får den første måneden i året hvor den nominelle prisvekster er på null, og tallene brukes derfor også til å forutse hva som vil komme i løpet av sommermånedene.

Trenden har vært slik at det som regel har kommet en tilbudsoverflod etter påske, og når svært mange eiendommer kommer ut på markedet vil dette gi stillestående priser i mai og juni.

Hvis fasiten for mai viser en stigning kan dette dermed innebære at prognosene for boligene i nær fremtid må endres. En sterk prisvekst i mai kan derfor bety en travel sommer. Boligtilbudet nå er som regel satt og vil ikke øke for ut mot høsten igjen.