Geologi-utdanning

Man interesserer seg for så mangt, og i det siste har vi hatt en tenåring i huset som har strevd fælt med å skulle velge utdanningsvei – og dette er noe vi skjønner godt. De er unge og det å ta valg som skal gjelde for resten av deres liv er uten tvil en tøff oppgave.

Men i alle fall: geologi dukket opp som et mulig valg og dette synes jeg er et spennende alternativ. Så jeg måtte rett og slett sette meg ned og fordype meg litt i faget for å finne ut hva det innebærer å jobbe som geolog. Kort fortalt så er altså geologi læren om jorden og hvordan den er satt sammen, bygd opp og hvordan den har utviklet seg fra tidenes morgen og frem til i dag. Som geolog skal man derfor både undersøke mineraler og fossiler, samt bergarter og annen jordmasse fra både overflaten og planetens indre.

Spennende! Som geolog kan man også jobbe for å finne forekomster av energi som for eksempel olje, kull og gass, samt at man kan vinne mineraler som diamanter eller malm.

Alt i alt virker det som et spennende valg og det å jobbe som geolog må nesten være en liten besettelse hvis man virkelig kan faget. Å finne forekomster av stoffer som er nyttige og sjekke ut vulkanske aktiviteter står listet opp som noen av arbeidsoppgavene, og det er derfor muligheter til å ha skikkelig spennende arbeidsoppgaver.

Det er også en arbeidsoppgave å finne ut hvordan jorden fysisk ha utviklet seg siden den oppsto, og det kan også være aktuelt å analysere bunnforholdene i havene våre. Jordskjelvforskning og forskning på kontinentalplatene er også noe som kan nyttiggjøres. Man kan også velge å slå inn på planteriket og gjøre en jobb der.

Men hvilke egenskaper bør en geolog ha? Jo, han eller hun må være glad i system, være analytisk, samt selvstendig og nøyaktig. Kommunikasjon med andre yrkesgrupper vil naturligvis også være veldig viktig.

Så får vi se hva den unge håpefulle faller ned på!