Forventningsfullt næringsliv

Det norske næringslivet har, ikke overraskende, store forventninger til det første statsbudsjettet til den blå-blå regjeringen, og blant ønskene finner man kraftige kutt i formuesskatten og en tung satsing på samferdsel.

Skatt og transport er viktig

Det kommende budsjettet vil sette standarden for hele den regjeringsperioden for Høyre-FRP-regjeringen men er Vibeke Hammer Madsen i hovedorganisasjonen Virke, og understreker at dette budsjettet vil være det viktigste for den sittende regjeringen. De sitter nå i en posisjon hvor de kan vise vei i vellinga og stake ut den kursen de gikk til valg på. Det gjenstår derfor å se om de klarer å innfri de løftene de ga de norske velgerne. Når det gjelder skatter og avgifter har disse bestandig være meget viktige for det norske næringslivet, naturligvis, og derfor er forventningene skyhøye hos medlemmene hos Virke – budsjettfremleggingen blir i så måte en nasjonal helligdag for næringslivet.

De største ønsket næringslivet har overfor regjeringen i det kommende statsbudsjettet er en kraftig satsing på samferdsel. En utstrakt satsing på dette vil gi forbedret infrastruktur men også mange nye arbeidsplasser. På andreplass ligger det avgifts- og skattekutt. Madsen understreker at regjeringen nå har en reell mulighet til å gjøre noe med formueskatten hvis de virkelig ønsker det, og bedriftene har en forventning om at det vil komme merkbare kutt. Det er også et ønske om så store kutt at de ikke lar seg
reversere lett. Flere bedrifter har sågar begynt å legge dette i i budsjettene for neste år, og det som er viktig for næringslivet vil være en kutt i toppen på skattenivået samtidig som man løfter bunnfradraget.