Flott ressurs på nett

Det finnes et utall med finanssider på nett som tilbyr økonomisk rådgivning, og det er ikke alle disse som er like gode – for å si det mildt. Når man finner noe som er bra er det derfor viktig at disse sidene løftes frem i lyset og deles med alle. Det er nettopp dette vi skal gjøre her og Finansmegleren er en flott side som blant annet gir oss tips i forbindelse med temaer som refinansiering, forbrukslån og så videre.

Det er som sagt et mylder av sider som ønsker å tilby leserne sine beste tips, men som vi også sa så er det mange av disse sidene som er både dårlige og som opererer med rett ut sagt feil informasjon. Det er derfor viktig at man luker unna sider som er dårlige og at man løfter frem sider som Finansmegleren.

Siden som vi linket til her handler altså om refinansiering og dette er et veldig viktig tema som fortjener å belyst på en skikkelig måte. Å refinansiere handler altså om å enten skaffe seg mer penger eller å erstatte dyr gjeld med billigere gjeld. Dette er en noe forenklet fremstilling men den er like fullt korrekt.

Refinansiering i det tilfellet som Finansmegleren snakker om dreier først og fremst seg om å fjerne dyr kredittkortgjeld, og dette er noe som flere nordmenn er nødt til å se på. Kredittkortet er et fantastisk redskap når man bruker det riktig, men å sitte med slik gjeld å betale ned på er rett og slett dårlig butikk, for å bruke et slik begrep.

Husk at renten på kredittkortene i de aller fleste tilfellene er betydelig høyere enn til og med forbrukslån, så å betale ned et kredittkort med et forbrukslån vil derfor være økonomisk gunstig. Det handler rett og slett om å finne et alternativ som hele tiden er billigere enn det du har nå.