Et urolig finansår

Det har vært mye snakk om utviklingen til den norske økonomien i år og all spekulasjonen nådde et foreløpig høydepunkt da Norges Bank valgte å ikke sette ned styringsrenten på sitt rentemøte i forrige uke. Ekspertene har vært delte i meningene om dette var en korrekt avgjørelse, og mens noen syntes dette var helt greit var andre meget overrasket over avgjørelsen.

Hva som er rett eller ikke skal ikke vi ta stilling til her men det er liten tvil om at folk i Norge blir stadig mer interessert i både mikro- og makroøkonomi. Landets ve og vel er interessant og er noe som spiller inn på vår hverdag og når de store avgjørelsene virker inn på vår personlige økonomi er det naturligvis logisk at vi blir engasjerte.

Sjekk dette nettstedet for mer økonomisk utfyllende informasjon.

Fort tiden er det rentene og boligprisene diskusjonene raser om, og mens Finanstilsynet fortvilet prøver å stoppe utviklingen med stadig høyere boligpriser og høyere gjeld i husholdningene, er andre helt uenig i de nye forslagene til begrensninger i lån. Det er et nytt regelverk på trappene hvor det er snakk om at Finanstilsynet ønsker å gi bankene strengere føringer for hvor mye penger de kan låne ut, og dette kan tyde på at det vil bli vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn på markedet. Hovedønsker er allikevel at det skal komme en demping i boligprisveksten og da vil dette naturligvis få konsekvenser for mange.

De som er uenige hevder at hovedproblemet er at det bygges for lite boliger i Norge i dag og hvis det hadde blitt bygd nok kunne alle fått seg hus og boligprisene ville blitt lavere. Som man ser er problemstillingene mangefasetterte og dette gjør at det ofte vil bli to sterke og steile fronter som står mot hverandre.

Det eneste vi kan gjøre, som er interessert i dette, er å følge utviklingen videre for å se hvor dette ender.