Et forretningseventyr

Av og til må det være lov å foreta en liten avsporing fra den personlige økonomiske rådgivningen, og denne gangen skal vi trekke frem et lite eksempel på at samarbeid over grensene kan gi meget lukrativ avkastning.

HRS Miljø Narvik og Tekniska Verken i Kiruna AB har samarbeidet siden 1998, og dette arbeidet har gått ut på å samle inn søppel i Norge og deretter sende det med tog til Kiruna og Tekniska Verken.

Et eventyr

Avisen Fremover fra Narvik fikk i 2013 muligheten til å overvære hva som skjer når 50.000 tonn avfall som er samlet inn fra alle eierkommunene (av HRS Miljø) sendes til Sverige. Det som er helt sikkert er at det krever en enorm ovn, og dette igjen skaper masse energi – noe som i sin tur har ført til et aldri så lite forretningseventyr.

Operasjonen krever rundt 50 personer, og starter altså at man samler inn søppelet og avsluttes ved at det selges energi på det svenske markedet for omtrent 80 millioner kroner.

Det hele startet som et enkelt og formelt arbeid i startet men har etter hvert bare blitt bedre og bedre. Kvaliteten på sorteringen har blitt mye bedre i Norge forklares det fra svensk side, og dette fører til at jobben blir enklere for svenskene.

Alt blandes

Kritikerne av kildesortering hevder at den er uviktig ettersom alt blandes uansett, og dette er i og for seg rett, men det er viktig at det blandes på den rette måten. Det skal være korrekt fuktighet i avfallet ettersom dette er med på å gjøre fyringen stabil.

Se videoen under for å få et innblikk i dette forretningseventyret som er basert på et fruktbart samarbeid mellom Norge og Sverige.