Budsjett som redskap

Har du problemer med å få kontrollen over din privatøkonomi? Du er ikke alene om det, og i dag er det altfor få mennesker som bruker det fantastiske budsjettet som det gode verktøyet det er.

Ved hjelp av et enkelt budsjett kan du i løpet av kort tid skaffe deg oversikt over hva pengene dine går til, og når du har fått denne innsikten er det veldig enkelt å se hvor du kan spare penger.

Flott og enkelt verktøy
Budsjett handler om to ting: å registre og finne ut hvor mye penger som kommer inn, og hvor mye penger som går ut. Deretter er det ytterligere en fordel om du registrerer de forskjellige utgiftene i kategorier, som f.eks. faste utgifter (strøm, telefon, kommunale utgifter etc), og andre utgifter som (f.eks. klær, sko, mat o.l.).

Deretter må du altså skaffe deg en oversikt over penger som kommer inn i husholdningen, og her skal absolutt alt tas med, og lønn, trygd (barnetrygd etc.), barnebidrag og så videre vil være relevant her. Når dette regnskapet er på plass kan du med letthet fylle inn opplysningene i et budsjett, og du kan gjerne bruke en ferdig mal, slik at du har en god oversikt over pengeflyten i økonomien.

Fyll inn etterhvert

Når du bruker penger, uansett hva det skulle være til, så kan du legge inn disse opplysningene i kolonnen ved siden av budsjettet ditt, og da har du hele tiden kontrollen over hvor mye penger du bruker og eventuelt hvor mye du har til overs etter at måneden har gått. Du kan da velge å legge til side pengene du har spart på en egen konto. Et godt tips vil være å bruke dem på slutten av året til å betale ned på huslånet.