Bilen og penger

Vi har tidligere snakket litt om kjøp av bil, og vi ønsker å følge opp dette med en liten formaning om det å ha bilen på service med jevne mellomrom. Det er utrolig mange nordmenn som skofter servicen på bilen av den enkle årsak at de ikke liker å bruke penger på bil. Dette er forsåvidt en ærlig sak, men da må man også regne med at kostnadene kommer til å bli betydelig større den dagen bilen virkelig får problemer. En feil på en bil vil gjerne forplante seg til andre deler av bilen og til slutt kan kostnadene bli så store at den eneste løsningen vil være å lånefinansiere med forbrukslån for å få bukt på kostnadene.

I og for seg er det ingenting galt med akkurat det, men det fører jo til unødvendige kostnader, og det er jo i tillegg aldri morsomt å betale ned penger på lån – i hvert fall ikke på en reparasjon på en bil!

Hvis man er flink å følge service-intervallene underveis plukker man opp småfeilene underveis og man unngår dermed den helt store engangskostnaden som garantert vil komme! For den kommer hvis du ikke har bilen inne til jevnlige kontroller. EU-kontrollen er bare en liten sjekk for å sjekke at bilen er kjørbar på veiene og kan ikke regnes som en service.

Selv om du ikke liker å bruke penger på dette så ber vi deg innstendig om å vurdere ditt standpunkt på nytt. Når lampen på bilen blinker og ber om service, så er det rett og slett billigere å sette inn bilen da enn å la lampen lyse i et år eller to til. Bilen er akkurat som kroppen din: hvis du ikke tar deg av de problemene som dukker opp vil nye ting påvirkes og dermed også bli skadelidende. Det har men rett og slett ikke råd til – i noen av tilfellene.