20.000 fondsavtaler i år

DNBs kunder virker å være lei lave innskuddsrenter på sine bankkontoer og begynner nå i stadig større grad å opprette spareavtaler i fond. Banken har merket en dobling i årets første to måneder og tilsammen har de inngått hele 20.000 spareavtaler i januar og februar.

Dette er utrolig store tall og i Hegnar.no kan vi lese at en av kundene deres har langt større tro på langsiktig sparing i fond fremfor på bankkontoen. Den unge damen det er snakk om der har et trekk på 1500 kroner hver eneste måned som går inn i et indeksfond som skal sikre henne en god pensjon, og dette er en tendens vi liker svært godt – spesielt når det er snakk om unge mennesker som tar bevisste valg i forhold til sin økonomi. Dette kan man nyte godt av senere i livet og som kunden selv sier: historisk sett viser det seg at aksjemarkedet slår bankene lett. Og dette er helt sant.

Det er som sagt viktig at perspektivet man opererer med i så måte er langsiktig og da minimum 5 år. Da unngår man mye av risikoen som finnes i markedet og pengene vil være langt tryggere. I tillegg kan man spre risikoen ytterligere ved å spare et fast beløp hver måned. Da sparer man både mens det går bra og mens det går dårlig.

Har man en langsiktig horisont kan man tåle litt mer risiko i sparingen i starten for å få muligheten til å skaffe seg høyest mulig avkastning, og da kan et aksjefond være smart. Her er det en høy aksjeandel, mins 80%, og det betyr både høyere risiko men også høyere potensiell gevinst. Senere i sparingen kan man bytte over til en litt mindre risikofylt sparing og velge kombinasjonsfond eller obligasjonsfond. Også pengemarkedsfond er en mulighet, og vil fortsatt være bedre enn sparing i bank.